İlgili Konular

Bir hastalık ya da kaza sonrası ihtiyaç duyulan tedavi giderlerini özel sağlık sigortası ile teminat altına alıyoruz.

Yatarak tedavi, ayakta tedavi, doğum, check-up gibi farklı başlıklar altında, çeşitli alternatiflerle, ihtiyaca en uygun poliçeye sahip olmanız için detaylı bir çalışma yapıyoruz.

Özel sağlık sigortaları, konusunda hem uzmanlık hem de bilgi ve tecrübe birikimi olan sigortacılardan destek alınması gereken en önemli branşlardan biridir. İhtiyacınız olan tüm bilgileri size sunup, topladığımız verilerle teklifler hazırlıyoruz.

Daha detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Sağlık sigortaları temel konuları olan ferdi sağlık, grup sağlık ve seyahat sağlık sigortaları ile ilgili özelleştirilmiş bilgiler için sol taraftan seçim yapabilirsiniz.