Sigorta & Otomotiv Sektörünün Kavramları (2016 Haziran)

Eksik sigorta - Aşkın sigorta

Eksik sigorta kavramından daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Kısaca yeniden değinmek istiyorum. Mal sigortalarında karşımıza çıkan 2 tane parasal değer vardır.

1) Sigorta Değeri, sigortası yapılacak olan malın gerçek değeridir. Alınıp satılması durumunda ortaya çıkacak olan piyasa değeridir de diyebiliriz.

2) Sigorta Bedeli ise sigorta poliçesi düzenlenirken o mal için belirtilen parasal rakamdır.

Bir hasar anında, uğradığımız zararın tam olarak karşılanması bu iki değerin birbirine eşit olmasına bağlıdır.

Eğer sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük ise, eksik sigorta söz konusudur ve hasarımız eksiklik oranı kadar az ödenecektir. Tam tersi durumda ise aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda poliçemiz için ödememiz gereken primden fazlasını ödüyoruz demektir. Aşkın sigorta, eksik sigortaya göre biraz daha az zarara neden olsa da, ikisi de sigortalı tarafından bir para kaybıdır.

Hasar ödeme kararları hep bu şekilde reel olanla, kağıt (poliçe) üzerinde yazılanın ne derece örtüştüğü ile ilgilidir. Bu yüzden unutulmamalıdır ki, doğru bir hasar süreci, doğru bir poliçe satın alınmasına bağlıdır.


Araç sigortalarında kafa karışıklığı yaratan bazı kavramlara açıklık getirmekte yarar var.

Şimdi gelelim, kasko poliçeleri ile ilgili sigortalıların sıklıkla yanılgıya düştüğü bir konuya. Orjinal parça, fabrika çıkışlı parça ve ek aksesuar kavramları sigorta poliçeleri oluşturulurken önemli etkenlerdendir. Bunların ne olduğunu anlaşılır şekilde ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum.

Orjinal parça, en özet haliyle bir araç üreticisinin ya da ithalatçısının kendi garantisinde sunulan parçalardır diyebiliriz.

Fabrika çıkışlı parçalar, aracın üretimi sırasında fabrikada montajı yapılan tüm parçaları ifade etmektedir. Aracın kendi fabrikasında üretilen veya dışarıda ürettirilip montajının fabrikada yapıldığı tüm parçalar bu özelliktedir.

Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Bir aracın tüm parçaları, o aracın kendi fabrikasında üretilmemektedir. Pek çok farklı marka araç için ortak üretim yapan fabrikalarda üretilen parçalar da kullanılmaktadır doğal olarak. Aynı bandda üretilip, fabrikanın ihtiyacından fazla olan parçalar da bu üretici firma tarafından muadil parça olarak piyasaya verilebilmektedir. Dolayısıyla muadil parça denilen parçalar, her zaman kalitesiz yedek parça anlamına gelmemektedir.

Son olarak ek aksesuarlar, aracın standart donanımından farklı olarak ek ücret ödeyerek eklettiğimiz aksamları ifade etmektedir. Aracın farklı tiplerinin standart donanımları birbirlerinden farklıdır. Aracın yüksek modelinin standart donanımında var olan ekstra aksamlar (cam tavan, çelik jant, yol bilgisayarı, sensörler, vs), ek aksesuar olarak değerlendirilmemektedir.

Burada sigortalıların en çok yanılgıya düştüğü yer, fabrika çıkışlı olup da ek aksesuar olarak satın alınmış donanımlardır. Henüz üretime girmemiş bir sıfır araç alırken, üretim aşamasında bazı ek donanımların da ilave edilmesini isteyebiliriz. Bu durumda aldığımız tüm ek donanımlar araç için fabrika çıkışlı olacaktır. Yani bu parçalar üretimi tamamlanmış bir araca daha sonradan takılmış değillerdir.

Bir kasko poliçesi satın alırken, aracın standart donanımında olmayan her türlü ek donanımı, fabrika çıkışlı olsun ya da olmasın, poliçeye ekletmemiz gerekmektedir. Her bir ek aksesuarı, bedelleri de belirtilerek ayrı ayrı not edilmelidir ve artan değer için ek prim sigortacıya ödenmelidir. Aksi halde sigorta şirketi, aracın standart donanımında olmadığı için, ve sigortalı da ek prim ödeyerek onların da riskini sigorta şirketine devretmemiş olduğu için, aksesuarlar ile ilgili hiçbir ödeme yapmayacaktır.

Bu aşamada şu sorgulamayı yapmakta yarar var. Acaba ödenmeyen ya da eksik ödenen hasarlar sigorta şirketlerinin şartları kendisine göre yontması nedeniyle mi ödenmemekte ya da eksik ödenmektedir? Elbette evrakları inceleyen, değerlendirmeleri yapan kişilerin de hatalarının olduğu pek çok durum söz konusudur. Fakat bunların minimize edilmesi, gerçekleşenlerin de azami ölçüde telafi edilebilmesi için gerekli aksiyonlar her geçen gün artarak alınmaktadır.

Hileli talep olduğu tespit edilenler dışında olumsuz sonuçlanan hasar dosyalarının %90’ ından fazlası ne yazık kı poliçenin hatalı oluşturulmuş olmasından kaynaklanmaktadır.

Poliçelerinizi tek mesleği sigortacılık olan profesyonel acentelerden alınması bu yüzden önemlidir. Krediyi satan banka şubeleri kredi sürecinin takibinde, otomobili satan otomotiv galerileri uygun otomobile ulaşmanızda doğru noktalardır. Aynı mantıkla yola çıkınca aldığınız ürünün sigortalanması konusunda doğru noktalar o işin profesyoneli olan acentelerdir.

Mail adresim üzerinden aldığım tüm sorularınıza en kısa sürece cevap vermeye çalıştığımı hatırlatır, güzel bir haziran ayı geçirmenizi dilerim.


Özgür Muharrem ŞİŞİK

[email protected]


MAVİŞEHİR DERGİSİ