Hasarsızlık İndirimi (2015 Mart)

Hasarsızlık indirimi, araç sigortaları ile ilgili önemli konulardan bir tanesidir. Bu indirim bir poliçe dönemi içerisinde sigortalının sigorta şirketinden hiçbir hasar talebinde bulunmaması durumunda kendisine sunulan bir ayrıcalıktır diyebiliriz.

Sigorta şirketleri için yeni sigortalılar bilinmez bir kutudur. Ne sıklıkla ne büyüklükte hasarlar getirebileceği belirsizdir. Belki de uzun yıllarca hiç tazminat ödemesi almayabilir de. Fakat sigorta şirketleri risk yönetim şirketleri olmalarından dolayı belirsiz olan riskler için daha yüksek prim talep etmektedirler.

Aynı şekilde, her şeyi birebir aynı olan iki sigortalıdan bir tanesi poliçe vadesi içerisinde kaza yapmış, diğeri yapmamış olsun. Bu durumda kaza yapan, sigorta havuzundan ödeme almış, diğeri ise sadece havuza fon katkısında bulunup, bir geri ödeme almamış konumdadır. Poliçelerini yenileyecekleri zaman ikisinin de aynı miktar prim ödemeleri çok hakkaniyetli olmayacaktır. Buradaki adaleti sağlayan enstrümanlardan biri de hasarsızlık indirimidir.

Hasarsızlık indirimi, sigortalıların poliçelerine kaza yapmadıkları durumlarda her sene artan oranlar ile uygulanır. Bu oran kasko poliçelerinde %65’ e kadar, trafik sigortalarında ise %20’ye kadar yükselir. Sigorta poliçelerinde verilen bu indirimler sigortalılara önemli bir tasarruf sağlar. Sigortalının kazanmış olduğu bu indirimler araç üzerine değil, kişi üzerine bağlı hareket etmektedir. Bu sebeple yenileme zamanında başka bir sigorta şirketi ile çalışmaya karar veren sigortalı, sahip olduğu hasarsızlık indirimini transfer olacağı yeni sigorta şirketine taşıyabilmektedir. Bunun yanı sıra mevcut aracını satıp yeni araç almak istediğinde yine poliçe üzerinde bulunan hasarsızlık indirimini yeni aracına aktarabilmektedir. Aynı durum trafik sigortaları için de geçerlidir. Hasarsızlık indirimi, sigortalının, kaza yapmış ve poliçesinden bir tazminat almış olması durumunda ortadan kalkan bir ayrıcalıktır. Fakat sigorta şirketleri bu indirimin sigortalılar için önemini bildiklerinden, kolayca kaybedilmemesi için bir takım önlemler almışlardır.

Bu önlemlerden bazıları tüm sigorta şirketlerinde geçerli olan sigortalının %100 kusursuz olduğu durumlardaki hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı bir hasarda sürücünün hiçbir kusurunun olmadığı karşı tarafın kusurlu olduğu hasarlardır. Bu durumda sigortalı hasar tazminatını aldığı gibi, hasarsızlık indirimini de kaybetmeyecektir.

Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içerinde bir kereye mahsus olmak üzere radyo/teyp hasarları, cam kırılması hasarlarında da hasarsızlık indirimini korur. Bu tür hasarlarda sigorta şirketinin uyguladığı risk yönetimine göre indirim poliçe üzerindeki kademede devam eder veya bir alt kademedeki indirim oranına düşebilir. Ayrıca sigorta şirketleri artık poliçelerde hasarsızlık koruma teminatı da sunmaktadır. Bu teminat belli bir hasarsızlık indirimine hak kazanılması durumlarında verilebilmekte ve sigortalının hakkını hasar durumuna göre korumaktadır. Bu teminatın çalışması sigorta şirketleri arasında farklılıklar gösterebilir. Bazı sigorta şirketleri bu teminatı tek hasar koruma veya iki hasar koruma olarak seçenek sunmaktadır.

Bunlar dışında sigorta şirketleri sigortalının hasarsızlık indirim hakkını korumak amacı ile kasko poliçelerine mini onarım teminatı vermektedir. Bu teminat kasko poliçesi yaptıran sigortalıların araçlarında yaşayacakları ufak çaplı hasarları, sigorta şirketlerinin mini onarım servisleri ile yapmış olduğu anlaşmalar ve koşullar doğrultusunda onarılmasını sağlar. Mini onarım servislerindeki bu uygulama hasar büyüklüğü ve hasar sayısına bağlı olarak hasarsızlık indirimini korur. Bu uygulamalar ve koşullar her sigorta şirketine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yüzden kasko poliçenizi yaptırırken sigorta şirketinin hasarsızlık indirimi hakkındaki uygulama ve detaylarını bilmekte fayda vardır. Çünkü indirim koruma koşulları, hasarın büyüklüğüne, sayısına, hasar anında sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servis ile yaptığı anlaşmaya göre değişebilmektedir ve indirimlerini koruyabilen haklar sunmaktadır. Sigortalı poliçesinin kendisine sağladığı avantajlarının farkında olursa ona göre davranabilir. Aksi takdir de haklarını kaybedebilir.

Hasarsız günler geçirmeniz dileğiyle.


Ayşe ŞİŞİK

[email protected]


MAVİŞEHİR DERGİSİ